Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

06/04/2020 - Đăng bởi: FOINCO - 0 bình luận

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và phát triển Công ty, chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho các vị trí sau:

Xem thêm

TUYỂN 03 CÔNG NHÂN NỮ SAU IN TẠI XƯỞNG IN TEM, NHÃN, MÁC

17/04/2017 - Đăng bởi: FOINCO - 0 bình luận

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và phát triển Công ty, chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho các vị trí sau:   CÔNG NHÂN NỮ SAU IN...

Xem thêm

TUYỂN 05 CÔNG NHÂN NAM VẬN HÀNH MÁY IN TEM, NHÃN, MÁC - CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

17/04/2017 - Đăng bởi: FOINCO - 0 bình luận

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và phát triển Công ty, chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho các vị trí sau: CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY...

Xem thêm

TUYỂN 03 CÔNG NHÂN NAM VẬN HÀNH MÁY IN TEM, NHÃN, MÁC - ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM

17/04/2017 - Đăng bởi: FOINCO - 0 bình luận

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và phát triển Công ty, chúng tôi cần tuyển các ứng viên cho các vị trí sau: CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY...

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 1: 0243 2247 158

Kinh doanh 1: foinco.vn@gmail.com

Kinh doanh 2:

Kinh doanh 2: 0941 326 328

Kinh doanh 2: foinco.vn@gmail.com

foinco.vn@gmail.com