Tất cả tin tức

BỆNH VIRUS CORONA 2019 (Phần 2)

10/04/2020 - Đăng bởi: FOINCO - 2 bình luận

Bệnh COVID-19 (tiếng Anh: Coronavirus disease 2019) là một bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm gây ra bởi một chủng virus corona mới, SARS-CoV-2 (trước đây được gọi tạm thời là 2019-nCoV). Các triệu chứng có thể xuất hiện sau thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 14 ngày...

Xem thêm

BỆNH VIRUS CORONA 2019 (Phần 1)

09/04/2020 - Đăng bởi: FOINCO - 2 bình luận

Bệnh COVID-19 (tiếng Anh: Coronavirus disease 2019) là một bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm gây ra bởi một chủng virus corona mới, SARS-CoV-2 (trước đây được gọi tạm thời là 2019-nCoV). Các triệu chứng có thể xuất hiện sau thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 14 ngày...

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 1: 0243 2247 158

Kinh doanh 1: foinco.vn@gmail.com

Kinh doanh 2:

Kinh doanh 2: 0941 326 328

Kinh doanh 2: foinco.vn@gmail.com

foinco.vn@gmail.com