Một số công thức hay dùng trong ngành giấy - in ấn

Công ty TNHH FOINCO xin tổng hợp tới các bạn một số công thức hay được dùng nhất trong ngành giấy, đặc biệt là ngành in ấn.

 

I. Công thức tính giấy dạng tờ:

Định lượng giấy: BW (gsm)

Chiều dài: L (cm)

Chiều rộng: W (cm)

Trọng lượng: NW (kg)

1 Ream = 500 tờ

 

  1. Công thức tính từ:  Tờ  sang Kg

Trọng lượng: NW (kg) = ( BW x L x W x Số tờ ) / 10.000.000

Trong đó 10.000.000 là hằng số quy đổi.

 

  1. Công thức tính từ:  Kg  sang Tờ

Số tờ = ( NW  x 10.000.000 ) / ( BW x L x W )

 

II. Công thức tính giấy dạng cuộn

Định lượng giấy: BW (gsm)

Chiều dài cuộn: L (m)

Khổ rộng: S (cm)

Trọng lượng: NW (kg)

 

  1. Công thức tính từ:  Chiều dài cuộn sang Kg

Trọng lượng: NW (kg) = ( BW x L x S ) / 100.000

Trong đó 100.000 là hằng số quy đổi

 

  1. Công thức tính từ:  Kg  sang Chiều dài

Chiều dài: L (m) = ( NW  x 100.000 ) / ( BW x S )

 

III. Ứng dụng:

● Như vậy dựa vào các công thức trên mà ta có thể tính toán và đưa ra định mức đầu vào của nguyên liệu sản xuất cho phù hợp với thiết bị sản xuất hoặc theo yêu cầu kỹ thuật của từng đơn hàng in ấn.

● Kiểm tra chính xác, nhanh gọn số tờ hay số Kg của một lô sản phẩm sau khi in ấn. Qua đó biết được chất lượng giấy của của nguyên liệu đầu vào có đạt yêu cầu kỹ thuật ban đầu đề ra hay không.

● Tính toán được kích thước, trọng lượng để sắp xếp đóng gói cũng như lựa chọn, sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý.

 

Bình luận

worzodurn

worzodurn - 10/15/2022 07:58:25

People with a history of seizures are most at risk cheapest cialis available

Buckland

Buckland - 08/22/2022 21:09:22

Hi there, Our list contains over 6,500 high authority websites that accept guest posts, saving you hours spent outreaching. The list includes each site's SEO metrics and contact details, allowing you to contact them directly instead of paying overpriced agency fees. For more information, visit: https://bit.ly/3AlKDuo Kind Regards, Felicity

Buckland

Buckland - 07/17/2022 23:57:32

Hi there, Guest Posts are one of the most powerful backlinks you can get for foinco.vn. Our list contains over 6,500 handpicked websites that accept guest posts, with each site's SEO metrics and contact details, allowing you to contact them all directly and save thousands on paying overpriced agency fees. You can also sell the list on for a profit! If you'd like more information, you can reply to this email or visit: https://bit.ly/3yUggdv Kind Regards, Felicity

Nemeth

Nemeth - 05/29/2022 04:25:30

Hi there, Have you ever wondered why new tokens listed on Uniswap, Pancakeswap or any decentralized exchange are always subject to insane price volatility? Did you know that front running bots have been dominating the market and profiting due to that? Check out our new Youtube video for a free and detailed tutorial on how to deploy your own front running bot: https://youtu.be/SQHFveYdjV8 Kind Regards, Leonor

Gilson

Gilson - 05/09/2022 09:04:52

Hi there, Have you ever wondered why new tokens listed on Uniswap, Pancakeswap or any decentralized exchange are always subject to insane price volatility? Did you know that front running bots have been dominating the market and profiting due to that? Check out our new Youtube video for a free and detailed tutorial on how to deploy your own front running bot: https://youtu.be/SQHFveYdjV8 Kind Regards, Brodie

Viết bình luận